ILO - Innovatiivista pedagogiikkaa
lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen

ILO - Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen

ILO – Innovatiivista pedagogiikkaa lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen oli Helsingin ja Turun yliopistojen yhteistyössä toteuttama 15 op:n koulutuskokonaisuus. Koulutus oli suunnattu esi- ja perusopetuksen, lukion ja ammatillisen koulutuksen opettajille, ja sen tavoitteena oli antaa opettajille paremmat valmiudet ja menetelmiä edistää oppilaiden lukuiloa sekä sitoutumista ja motivaatiota lukemiseen ja kirjoittamiseen.

Luki-ilo -sivusto on tehty Opetushallituksen rahoittamassa Teot-tekstiosaamista opettajille -hankkeessa, jota Helsingin yliopiston koulutus- ja kehittämispalvelut HY+ koordinoi. Verkkosivuille on koottu sekä hankkeen aikana toteutetussa koulutuksessa mukana olleiden asiantuntijoiden verkkoluentoja että koulutuksen aikana syntyneitä hyviä käytänteitä luku- ja kirjoitustaidon opettamisen tueksi.

Toivottavasti sivuista on ILOa ja hyötyä lukemisen ja kirjoittamisen opettamiseen!

Teot-hanke ja tekijät

Creative Commons -lisenssi