Lukio ja ammatillinen koulutus

ILO ja kirjoittamisen ja lukemisen taidot lukiossa ja ammatillisessa koulutuksessa

ILOn koulutuspäivien aikana käsiteltiin monenlaisia aiheita faktasta ja fiktiosta monikielisyyteen ja silmänliiketutkimukseen lukemisen taitojen ymmärtämisessä. Osallistujien laatimat oppimiskokonaisuudet limittyivät kuitenkin etupäässä lukio-opiskelijoiden kannalta olennaisimpien taitojen, lukemisen ja kirjoittamisen taitojen ympärille.

Alasivut: 
Kirjoittamisen työpaja ja luova kirjoittaminen: löytyy erityisesti kirjoitustaitojen vahvistamiseen rakennettuja oppimiskokonaisuuksia 
Ylioppilaskokeen harjoitustehtävät: löytyy lukutaidon vahvistamiseen tähtääviä tehtäviä