Peruskoulu

Lukeminen ja kirjoittaminen perusopetuksessa

Sujuva luku- ja kirjoitustaito on perusopetuksen tärkeimpiä tavoitteita ja samalla oppimisen väline. ILOssa keskityttiin ennen kaikkea kaunokirjallisuuden lukemiseen eli ymmärtävään, tulkitsevaan ja elämykselliseen lukemiseen, mutta käytännössä lukemisen menetelmät ovat laajasti hyödynnettävissä myös tietotekstien opetuksessa. Kirjoittamisen osalta huomiota saivat ennen kaikkea sadutus ja sanataide sekä kirjoittamisen työpajamenetelmä, joka tähtää laajoihin kirjoittamiseen ohjaaviin oppimiskokonaisuuksiin.