Peruskoulu
Lukeminen ja kirjallisuus

Lukeminen ja kirjallisuus

ILOn aikana tutustuttiin lasten ja nuorten lukemiseen monista eri näkökulmista.  Lukeminen on kansalaistaito, jota ilman on mahdotonta selvitä nykyisenkaltaisessa yhteiskunnassa. Ymmärrys erilaisista teksteistä ja niiden käyttötavoista lisääntyy vain itse lukemalla. Koulun tehtävä on peruslukutaidon tarjoaminen, mutta käytännössä lukijaksi kasvun tukemiseen tarvitaan koko kylä. ILOssa perehdyttiinkin myös siihen, kuinka eri toimijat kirjastoista jääkiekkojoukkueisiin ovat mukana lukemiseen ohjaamisessa.  

Pääpaino oli kaunokirjallisuuden lukemisessa, mutta käytännössä samoja lähestymistapoja voi soveltaa myös tietotekstien lukemiseen. Erityisesti painotettiin yhteisöllisiä lukemisen tapoja, kuten lukupiiriä ja lukuteatteria. Lukeminen on yhteistä, aktivoivaa merkityksenmuodostamista, joka samalla ryhmäyttää. Tekstien haltuunotto yhdessä antaa lisää välineitä maailman ymmärtämiseen. Kun ryhmä lukee ja keskustelee siitä yhdessä, oppilaat oppivat myös toisiltaan. Rinnalla kulkee yksilöllinen lukijaksi kasvaminen ja lukijan identiteetin rakentaminen. Jokaisen oppilaan tulisi löytää tekstejä, jotka vastaavat hänen kiinnostuksenkohteisiinsa, heijastavat jotain siitä kuka hän haluaa olla. 

ILOssa tutustuttiin myös lasten ja nuorten tekstimaisemiin sekä lasten- ja nuortenkirjallisuuden muuttuviin trendeihin ympäristöaiheista sukupuolen häivyttämiseen ja monikulttuurisiin kasvuympäristöihin.  Tähdennettiin, että jokaisen oppilaan pitäisi löytää sellaista luettavaa, josta hän voi tunnistaa itsensä. Toisaalta kaunokirjallisuuden lukeminen on aina ollut väylä sellaisiin maailmoihin, joihin ei ole arkielämässä pääsyä. Kautta aikojen on luettu, jotta saadaan kokea päähenkilön kautta esimerkiksi jännitystä, pelkoa tai rakkautta, ymmärtää itseä ja omia tunteita tai kuvitella jossain toisaalla olevia maailmoita.  Vaikka tekstimaisemat muuttuvat, nämä lukemisen syyt eivät katoa mihinkään. 

Alasivut
Lukemisen tukeminen: aktivoivia lähestymistapoja lukemisen ja kirjoittamisen tukemiseen
Lukemisen menetelmät: lukuteatterin, lukupiirin ja muiden toiminnallisten menetelmien sovelluksia
Tehtäviä äidinkielen opetukseen: kirjallisuuteen pohjaavia lukemista ja kirjoittamista vahvistavia opetuskokeiluja
Monialaiset oppimiskokonaisuudet: kaunokirjallisuuden ja elokuvan käyttöä ilmiöpohjaisessa oppimisessa