Peruskoulu
Lukemisen tukeminen

Lukemisen ja kirjoittamisen tukeminen

ILOssa pohdittiin monin eri tavoin, miten lukemiseen voisi innostaa, kannustaa ja rohkaista, ja osallistujat laativat monenlaisia harjoituksia ja työtapoja, kokeilivat niitä ryhmissään ja kehittelivät työtapoja edelleen. Näissä harjoituksissa korostuvat muun muassa pelillisyys, leikillisyys ja moniaistisuus. Tekstejä tehdään ymmärrettävämmäksi ”paloittelemalla” niitä, kirjaimellisestikin. Lukija aktivoidaan pohtimaan, tuottamaan ja kuvittelemaan tekstin rinnalla.