Peruskoulu
Kirjoittamisen tukeminen

Kirjoittamisen ja lukemisen tukeminen

Kirjoittamisen ohjaaminen vaatii opettajalta niin ryhmän tuntemusta kuin jämäkkää ymmärrystä siitä, kuinka voi rakentaa oppilaille merkityksellisiä kirjoitustilanteita. Siksi kirjoittamista ei voi eikä kannatakaan yrittää opettaa vain yhdellä tapaa. Kirjoittamisen opettaja ohjaa niin oppilaan ajattelua, kielenkäytön taitoja kuin ryhmääkin kirjoittamisen ympäristönä. Kirjoittaja tarvitsee ensinnäkin ideointikykyä, luovuutta ja ilmaisurohkeutta. Sen lisäksi hän tarvitsee monenlaisia kielellisiä resursseja, ymmärrystä tekstilajeista ja niiden tavoitteista, mentoritekstejä kirjoittamisen virikkeeksi sekä kirjoitetun kielen tuottamisen taitoja. Ryhmästä kirjoittaja taas saa tuekseen lukijoiden yhteisön, työskentelyään tukevaa palautetta sekä tuntumaa siitä, kuinka kirjoittamalla vaikutetaan ympäröivään maailmaan. 

Tälle sivulle on koottu ILOn osallistujien suunnitelmia kirjoittamisen tukemiseen.