Peruskoulu
Kirjoittamisen menetelmät

Kirjoittamisen menetelmät

Tälle sivustolle on koottu ILOn aikana syntyneitä sadutusta ja sanataiteen menetelmiä soveltavia oppimiskokonaisuuksia.

Sadutuksen ja sanataiteen villi ja vapaa maailma pohjaa kielelliseen leikkiin, kokeiluun ja ilmaisun ilon kasvattamiseen. Sanataiteen työtavoista voi ammentaa inspiraatiota ja luovuuden ruokkimisen keinoja. Vapaat, pidäkkeettömät kirjoitusharjoitukset voivat johdattaa kirjoittajia uusille alueille, joille hän ei muuten tulisi menneeksi. Sanataiteen työtavat viestivät, että kielellisen ilmaisun maailma on ääretön. Kirjoittajalle ja kertojalle kaikki on mahdollista.  

Sadutus

Sanataide